Avslappning & Meditation

Vi lever i ett stressigt, och ibland även krävande, samhälle. Vi ska hinna så mycket, och många kan känna att dygnet inte räcker till. Låter vi stress och jäktande ta över allt för länge kan det skapa hälsoproblem. Genom att regelbundet ägna en stund åt avslappningsövningar och meditation uppnås balans i kropp och själ och man upplever istället att man har mer tid över. Man lär sig att leva i nuet istället för att ständigt ha tankarna i framtiden. Det man ägnar sig åt klaras av i en snabbare takt pga att man gör färre misstag som kanske leder till att man får börja om.
Det finns en rad fördelar med avslappning och meditation. Det dämpar ångest och depression, muskelspänningar släpper, höjt blodtryck sänks, sömnbesvär minskar, energin ökar, kreativitet och inspiration flödar, man får ökat tålamod, minskad oro, livskvaliteten förbättras, livsglädjen förstärks m.m. Många når någon gång en punkt i sitt liv då man vill veta mer om sig själv, sitt innersta jag. En känsla infinner sig av att där finns så mycket mer att utforska. Man börjar då att medvetet arbeta med sin personliga utveckling. Oavsett av vilken anledning man börjar att meditera eller göra avslappningsövningar, så är resultatet detsamma - en upplevelse av inre frid, glädje och harmoni.

Känner du att det är svårt att komma igång på egen hand är du hjärtligt välkommen till mig. Vi samtalar först om dina mål och vad du önskar att uppnå med sessionen.

Pris - Avslappning/meditation ca 45 minuter 600 kr