Avslappning & Meditation

Vi lever i ett stressigt, och ibland även krävande, samhälle. Vi ska hinna så mycket och många kan känna att dygnet inte räcker till. Låter vi stress och jäktande ta över allt för länge kan det skapa hälsoproblem. Genom att regelbundet ägna en stund åt avslappningsövningar och meditation uppnås balans i kropp och själ och man upplever istället att man har mer tid över. Man lär sig att leva i nuet istället för att ständigt ha tankarna i framtiden. Det man ägnar sig åt klaras av i en snabbare takt pga att man gör färre misstag som kanske leder till att man får börja om.

Det finns en rad fördelar med avslappning och meditation. Det dämpar ångest och depression, muskelspänningar släpper, höjt blodtryck sänks, sömnbesvär minskar, energin ökar, kreativitet och inspiration flödar. Man får också ett ökat tålamod, minskad oro, livskvaliteten förbättras och livsglädjen förstärks. Kanske anledningen till att utöva meditation är en annan än av hälsoskäl? Många når någon gång en punkt i sitt liv då man vill veta mer om sig själv, sitt innersta jag. Man får en känsla av att där finns så mycket mer att utforska. Ofta börjar man då att arbeta med sin personliga utveckling. Oavsett om man börjar att meditera av hälsoskäl eller av nyfikenhet på det innersta jaget, så är resultatet detsamma - en upplevelse av inre frid, glädje och harmoni som är varaktig och berikande.

Känner du att det är svårt att komma igång på egen hand är du hjärtligt välkommen till mig. Vi samtalar först om dina mål och vad du önskar att uppnå med sessionen. Jag sätter ihop övningar och skriver meditationer anpassade efter dig personligen.

Sessionen varar ca 60 minuter.

Kostnad: 700 kr

Bokas via e-post till annika@annikagranlund.se eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här. Uppgifter om hur och när betalningen sker får du av mig efter överenskommen bokning.