Kursstarter i höst

Gruppregression, start lördag 15 augusti. Du kommer här i kontakt med sådant som idag kanske hindrar dig på olika sätt i livet och får en förståelse för vad som format dig till den du är. Kursen ger dig en chans att rensa bort allt sådant som inte gagnar dig. Kanske du är nyfiken på var, när och hur du skaffade dig de talanger och kunskaper du bär med dig? 

Info https://annikagranlund.se/kurser/regressioner

Intuitiv & medial utveckling, start 17 oktober. I denna kurs får du lära dig att tolka den information du får till dig via din intuition och hur du kan använda dig av i din vardag. Vi kommer att prova olika sätt att hämta information. Inga förkunskaper krävs, varje deltagare utgår från den plats där var och en befinner sig i sin personliga och andliga utveckling. 

Info https://annikagranlund.se/kurser/intuitiv-och-medial-utveckling