EMI & IDP

Eye Movement Integration & Interrupt Distraction Procedure
Ögonrörelse terapi

EMI

EMI är en terapiform som är speciellt bra att använda sig av om klienten har svårt att tala om sina känslor.

Interrupt Distraction Procedure

IDP

IDP fungerar mycket bra när man snabbt vill dämpa emotionella reaktioner på vissa tankar eller inre bilder. 


EMI - Ögonrörelse terapi

Allt är i ständig utveckling, så också terapimetoder. I den förändring som nu pågår finner vi att läkare, psykiatriker och forskare tar fram tekniker som ger en snabbare och mer omedelbar emotionell och kognitiv förändring. EMI-tekniken tar endast 1,5 - 2 timmar hos terapeuten och oftast räcker det med en eller ett par sessioner för att avhjälpa problemet. EMI är en relativt ny psykoterapimetod och togs fram av Dr Danie Beallieu och Dr Steve Andreasson.

EMI är förkortning på Eye Movement Integration och är en ung terapiform som är speciellt bra att använda sig av om klienten har svårt att tala om sina känslor och kanske drar sig för att söka upp en terapeut för att få hjälp. Här behöver inte klienten berätta om orsaken till problemet. Det kan till exempel handla om känslor som är förknippade med skuld eller skam. Via ögonrörelser når man den plats där allt kopplat till en traumatiserande/känslosam händelse finns lagrad. Ögonrörelserna gör att den emotionella laddningen tunnas ut för att tillslut helt upplösas. EMI är en mycket intressant metod som snabbt erövrar terapivärlden. Detta är en terapi som syftar till att förändra tankemönster.

Hur går en behandling till?

Den orsak/känsla som klienten söker för, har tidigare gått in genom ögonen och lagrats som ett minnesspår i klientens hjärna. Genom att ta fram och känna känslan och samtidigt följa en penna med blicken, som terapeuten för i speciella mönster, kan man förändra eller ta bort detta minnesspår och ersätta det med en positiv känsla istället. Effekten av behandlingen är omedelbar.

Dr Steve Andreasson beskriver denna enkla och intressanta metod som ger så många gångbara resultat så här: "Ögonrörelserna, som länkar samtliga områden i synfältet, får klientens alla inre neurologiska resurser att aktiveras och fokuseras på det problemområde klienten valt."

När är EMI en lämplig metod?

EMI lämpar sig utmärkt när man vill förändra en viss känsla eller beteende man har som är negativt laddad. Det kan röra sig om...

 • Oro

 • Stress

 • Ångest

 • Fobier

 • Rädslor

 • Starka trauman

 • Otäcka minnen

 • Svartsjuka/avundsjuka

 • Känslor av obehag

 • Skam/skuld

 • PTSD - Post Traumatisk Stress Disorder

En behandling tar ca 2 timmar.
Kostnad: 1600 kr

Bokas via e-post till annika@annikagranlund.se eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här. Uppgifter om hur och när betalningen sker får du av mig efter överenskommen bokning.IDP - Interrupt Distraction Procedure

Interrupt Distraction Procedure (IDP) är en kort terapeutisk teknik för kognitiv och emotionell förändring. När klienten vill åstadkomma en förändring av en viss övertygelse och intellektuellt vet med sig att övertygelsen inte stämmer, men är ändå oförmögen att ändra sin inre övertygelse så lämpar sig IDP alldeles utmärkt. Det handlar om en teknik som fungerar mycket bra när det gäller att snabbt dämpa emotionella reaktioner på vissa tankar eller inre bilder. Precis som i EMI-terapin är effekten av IDP omedelbar och man når snabbt goda resultat.

IDP en lämplig metod att använda sig av vid

 • Ångest

 • Humörsvängningar

 • Förändring av inre övertygelser

 • Vissa somatiska störningar

 • Dämpa känslomässiga reaktioner kopplade till vissa händelser, inre bilder eller tankar

Hur går en behandling till?

Efter att klienten har letts ned i ett avslappnande tillstånd sker ett antal interventioner som varar i tjugo sekunder. Under dessa tjugo sekunder uppmanas klienten att samtidigt koncentrera sig på en inre bild av den smärta/känsla som klienten söker för, och en neutral, likgiltig bild som leder till att oron minskar i intensitet. Därefter ersätts den negativa övertygelsen med en mer positiv bild.

En behandling tar ca 2 timmar.
Kostnad:1600 kr

Bokas via e-post till annika@annikagranlund.se eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här. Uppgifter om hur och när betalningen sker får du av mig efter överenskommen bokning.