Kurs - hösten 2019 

Utveckla din intuition

Alla har vi en inneboende kraft inom oss som vägleder oss genom livet, nämligen intuitionen. Vi får också vägledning från de guider och hjälpare vi har runt omkring oss. Vill du också utveckla din intuition och din medialitet? I denna kurs får du lära dig att förstärka denna inre kraft, tolka den information du får till dig och hur du kan använda dig av din intuition i din vardag. Inga förkunskaper krävs, varje deltagare utgår från den plats där var och en befinner sig i sin personliga & andliga utveckling. Den här kursen är för dig som är nyfiken och vill prova på olika sätt att få kontakt med intuitionen och någon av de guider du har. Fokus kommer att ligga på din intuitionsutveckling men vi kommer även att prova på länkning, andekontakt. Vi inleder varje kurstillfälle med en meditation för att förbereda kropp och sinne för dagens övningar. Personlig och andlig utveckling går hand i hand, genom att gå den här kursen kommer du automatiskt också att utvecklas och att lära känna dig själv på ett djupare plan. 

Kursinnehåll:
  • meditation
  • våra inre sinnen
  • möt din guide
  • intuitiva övningar
  • symboltolkning 
  • tarot och andra kort för vägledning 
  • att se, känna och läsa av auran
  • läsa av föremål - psykometri
  • länkning - andekontakt
  • samtalsstund om intuition & medialitet - vi delar med oss av våra tankar, frågor och upplevelser
Kursinnehållet är inte ristat i sten då jag använder mig av min intuition för att skapa kurstillfället. 

Tid & Plats
Lördagar 21 sep - 5 okt - 19 okt - 2 nov - 16 nov
Klockan 12:00 - 15:00
Rådastocksvägen 1, Mölnlycke

Kostnad 2.500 kr 
Du anmäler dig via e-post till annika@annikagranlund.se eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här 

Frukt & fika ingår
Max antal deltagare, 10 st