Jin Shin Jyutsu® - fingermetoden

Jin Shin Jyutsu är en enkel och mycket kraftfull healingmetod att använda sig av för att lindra smärta, minska stressnivån och dämpa känslor som oro, sorg eller ilska. JSJ hjälper dig att återställa energibalansen i kroppen och att öppna dig för lugn och harmoni. JSJ är en mångtusenårig Japansk teknik som är besläktad med akupunktur och akupressur. JSJ fingermetod är även lämplig för barn då den är så enkel att utföra.

Inom JSJ arbetar man med 3 huvudflöden och utefter dessa energiflöden finns 26 energipunkter som sitter i par, alltså de 26 punkterna på vänster sida av kroppen har sin motsvarighet på höger sida av kroppen. Dessa 26 energipunkter benämns som Safety Energi Locks (SEL). Om flödet minskar någonstans kan man via dessa punkter lösa upp blockeringar så energiflödet hittar sin ursprungliga rytm igen.

Livsenergin är förenad med olika djup i vårt väsen där varje djup hör samman med olika organ och attityder (känslor). Varje djup är inbördes förbundna med varandra och visar på länken mellan icke-fysisk och fysisk verklighet; mellan tanke och substans, mellan universum och den enskilda människan.

Om du önskar att veta mer om olika Djup och SEL och dess påverkan på olika organ i kroppen rekommenderar jag boken The Touch of Healing skriven av Alice Burmeister och Tom Monte. Boken är på engelska men är lätt att förstå. Den innehåller tydliga instruktioner om vilka SEL som kan lindra olika åkommor och var på kroppen de olika SEL-punkterna finns. Man kan också välja att använda sig av fingermetoden (se nedan). Med hjälp av den kan man enkelt påverka hela kroppen, därför anser jag att denna metod är fantastisk i sin enkelhet.

De 3 stora energiflödena förgrenar sig ut i hela kroppen och mynnar ut i vart och ett av dina 10 fingrar. Varje finger påverkar hela 14 400 funktioner i vår kropp. Samtliga fysiska, mentala och andliga funktioner i vår existens kan balanseras genom våra fingrar och vår andning.

De 36 andetagen är en enkel andningsövning som skapar balans och harmoni i ditt inre. Börja med att räkna dina utandningar: 1 andas ut, andas in. 2 andas ut, andas in. 3 andas ut, andas in osv. Låt kroppen sköta andningen naturligt men tänk på att andas lugnt och ända ner i magen. Räkna tills du har tagit alla 36 andetag. Andetagen kan också delas upp i grupper, tag då 9 andetag 4 ggr/dag. Med tiden blir din andning djupare och mer rytmisk, vilket ger dig inre harmoni.

Att få fart på livsenergin i kroppen är enkelt genom att via fingrarna nå ut till både det fysiska, mentala och andliga planet i vårt väsen. Det behövs inget annat än dina händer. Du kan utöva JSJ fingermetod närhelst du känner att du behöver en extra energikick eller tona ner en negativ känsla som oro, sorg, ilska eller rädsla som envist hänger kvar. Eftersom inga redskap behövs kan du med lätthet utföra en energibalansering närsomhelst och varsomhelst. Kanske ska du hålla en viktig presentation på jobbet och känner dig orolig inför det.


Så Här Gör Du

Jin Shin Jyutsu fingermetod utförs genom ett lätt tryck från fingertopparna. Håll med högra handens fingrar runt vänstra handens tumme och pressa mycket lätt med fingertopparna mot tummen du håller i. Fortsätt att pressa lätt i 2-5 minuter. Då du känner energin pulsera i HELA fingret kan du släppa och behandla nästa djup/finger. Det är viktigt att du håller kvar minst 2 minuter. Du kan göra detta hur ofta du vill, att regelbundet utföra JSJ ett par ggr/vecka ger så småningom goda resultat.

Skrolla till Översikten för information om organ och attityd som är kopplat till varje finger.

Översikt
De olika djupen, samt de organ och attityder varje djup är kopplad samman med.