Att få kontakt med sin skyddsängel är en stark upplevelse som man aldrig glömmer. Det finns många olika tekniker för att närma sig sin ängel, nedan finner du en av dessa tekniker.

Vill du pröva en enkel metod för läkning? Klicka här för att komma till stycket Jin Shin Jyutsu, en gammal japansk akupressurmetod. 


Änglakontakt

Här är en av många olika tekniker för att få kontakt med sin skyddsängel

Vi har alla flera änglar med oss i alla stunder av vårt liv. En av dem är din personliga skyddsängel och är med dig hela den resa du gör från stunden du föds till det är dags för själen att återvända hem till andra dimensioner igen. Skyddsängelns uppgift är att underlätta den livsväg du valt att gå här på jorden.

Vi är alla här för att utvecklas på olika sätt, liv efter liv. Varje människa har en hel armé av änglar, guider och andra hjälpare runt sig som vill hjälpa och vägleda oss. De står alltid redo att rycka in då de behövs. Nu är det ju så att människan har en fri vilja som änglar, och andra hjälpare, inte får gå emot. Det är en universell lag att den fria viljan inte får brytas. Därför är det så viktigt att du måste ge änglarna klartecken till att de får lov att träda fram och vägleda dig. Änglar får dock lov att gå in och styra utan vårt medgivande under situationer där det finns risk för trauma eller ett förkortat liv genom olycka eller andra extrema situationer. Du kan be dina änglar om precis vad som helst, små eller stora frågor spelar ingen roll.

Jag kan ta mig själv som exempel på vad du kan få hjälp med; ”En kväll hade jag planerat att besöka en medial demonstration (storseans). Vid sådana demonstrationer är det vanligt att dörrarna låses vid ett visst dags och jag var sen. Jag visste att det skulle bli fullt av besökare och jag blev orolig att jag inte skulle få plats. Jag stannande upp i 2 minuter, samlade mig och fokuserade på mitt inre. Sen bad jag änglarna att springa före och hålla en plats för mig. Jag kom iväg och hann precis innanför dörren innan den låstes. Då jag kliver in i rummet där den mediala seansen ska hållas, ser jag att det är sprängfullt med besökare. Men jag ser också, till min stora glädje, att det finns en plats kvar. Endast en enda stol är ledig och det är just den stolen som jag alltid sitter på då jag besöker denna förening!! Det var definitivt inte slumpen som sparade ”min” stol åt mig, här gick min bön till änglarna fram. Kvällen blev fantastisk och jag kände stor tacksamhet för att jag fick hjälpen jag bad om.”

Så det är inte bara de stora livsavgörande frågorna änglarna hjälper oss med. Letar du efter något nytt plagg kan du be om att bli lotsad till den butik som har det du söker till det bästa priset. Lyssna till din magkänsla, det är via den och våra sinnen andevärlden talar till oss. Det är bara att be om hjälp. De trollar inte fram lösningen framför fötterna på dig, du får göra jobbet själv, men de vägleder dig gärna till svaret/lösningen. Hur gör man nu då?

HUR FÅR MAN DÅ KONTAKT MED SIN SKYDDSÄNGEL?

Sätt dig i stillhet, blunda gärna eller hitta en punkt som blicken kan vila på, en ljuslåga t ex. Fokusera på din andning, vilket är ett enkelt sätt att komma till ro. Linda en ljusbubbla runt de tankar som far runt och se för din inre blick hur de svävar iväg. Om tankar kommer är det okej att lägga märke till dom, men stanna inte i dom, analysera inte, utan låt de bara flyta förbi. Sitt en stund och fokusera på andningen och att tömma ut tankarna. Flytta sen fokus till ditt hjärtchakra, tänk dig att du drar in vitt renande ljus genom hjärtchakrat i samma takt som du andas. Andas in ljus, lätt energi och andas ut all den energi, i form av oro eller stress, som inte längre gagnar dig. Är du känslig för energier kan du känna hur hjärtchakrat vidgar sig, du kan känna det som en kittling eller som att det pirrar och blir varmt. Nu när du höjt din energi är du redo att kontakta din skyddsängel. Be honom/henne att komma dig nära, håll fokus och var medveten om allt du upplever inom dig. Lägg märke till förändringar som sker inuti dig och runt omkring dig. (I nästa stycke följer några exempel på vad du kan komma att uppleva) Då du känner, eller bara vet, att du fått kontakt med din ängel berättar du för denne om vad du önskar ha hjälp med. Då du är klar tackar du din ängel för hjälpen du får. Kom sen varsamt tillbaka till nuet.

Känner du att energin runt dig förändras vet du att din ängel är där, annars ha tillit till att ängeln finns bredvid, framför eller bakom dig. Du kan känna det som lätta pirrningar, stickningar, värme, kyla eller liknade. Eller så ”vet” du bara att det finns en närvaro intill. Hur man märker av en närvaro beror på vilket/vilka sinnen de använder för att meddela sig, våra sinnen är deras verktyg. Du kan komma att känna en smekning över din kind eller så kan du få en inre bild av en färg eller av något som rör din fråga/bön. Andevärlden använder sig då av det inre bildarkiv som du samlat på dig genom livet. Så vid inre bilder kan det krävas att du själv tolkar vad bilden betyder för just dig. En solros t ex kan betyda olika för dig och för någon annan. Ser du en färg är den kopplad till din ängel och att budskapet då är att du blivit hörd. Nästa gång du ser färgen för din inre blick vet du att din ängel är nära och vill berätta det för dig. När du ber om hjälp var så tydlig du kan, då får du tydliga svar. Otydlighet eller dålig fokus kan liknas vid en brusande radiokanal och din ängel kanske inte hör/förstår vad det är du ber om. Svaret kommer inte alltid direkt, utan det kanske dröjer ett par dagar. Hur och när du får svaret till dig kan vara olika. Du kanske läser en artikel där svaret på din fråga finns med, eller så möter du någon som tar upp ämnet och ger dig svaret. Det finns massor av sätt för änglarna att förmedla sitt svar till dig.

Lycka Till

Jin Shin Jyutsu® - fingermetoden

Jin Shin Jyutsu är en enkel och mycket kraftfull healingmetod att använda sig av för att lindra smärta, minska stressnivån och dämpa känslor som oro, sorg eller ilska. JSJ hjälper dig att återställa energibalansen i kroppen och att öppna dig för lugn och harmoni. JSJ är en mångtusenårig Japansk teknik som är besläktad med akupunktur och akupressur. JSJ fingermetod är även lämplig för barn då den är så enkel att utföra.

Inom JSJ arbetar man med 3 huvudflöden och utefter dessa energiflöden finns 26 energipunkter som sitter i par, alltså de 26 punkterna på vänster sida av kroppen har sin motsvarighet på höger sida av kroppen. Dessa 26 energipunkter benämns som Safety Energi Locks (SEL). Om flödet minskar någonstans kan man via dessa punkter lösa upp blockeringar så energiflödet hittar sin ursprungliga rytm igen.

Livsenergin är förenad med olika djup i vårt väsen där varje djup hör samman med olika organ och attityder (känslor). Varje djup är inbördes förbundna med varandra och visar på länken mellan icke-fysisk och fysisk verklighet; mellan tanke och substans, mellan universum och den enskilda människan.

Om du önskar att veta mer om olika Djup och SEL och dess påverkan på olika organ i kroppen rekommenderar jag boken The Touch of Healing skriven av Alice Burmeister och Tom Monte. Boken är på engelska men är lätt att förstå. Den innehåller tydliga instruktioner om vilka SEL som kan lindra olika åkommor och var på kroppen de olika SEL-punkterna finns. Man kan också välja att använda sig av fingermetoden (se nedan). Med hjälp av den kan man enkelt påverka hela kroppen, därför anser jag att denna metod är fantastisk i sin enkelhet.

De 3 stora energiflödena förgrenar sig ut i hela kroppen och mynnar ut i vart och ett av dina 10 fingrar. Varje finger påverkar hela 14 400 funktioner i vår kropp. Samtliga fysiska, mentala och andliga funktioner i vår existens kan balanseras genom våra fingrar och vår andning.

De 36 andetagen är en enkel andningsövning som skapar balans och harmoni i ditt inre. Börja med att räkna dina utandningar: 1 andas ut, andas in. 2 andas ut, andas in. 3 andas ut, andas in osv. Låt kroppen sköta andningen naturligt men tänk på att andas lugnt och ända ner i magen. Räkna tills du har tagit alla 36 andetag. Andetagen kan också delas upp i grupper, tag då 9 andetag 4 ggr/dag. Med tiden blir din andning djupare och mer rytmisk, vilket ger dig inre harmoni.

Att få fart på livsenergin i kroppen är enkelt genom att via fingrarna nå ut till både det fysiska, mentala och andliga planet i vårt väsen. Det behövs inget annat än dina händer. Du kan utöva JSJ fingermetod närhelst du känner att du behöver en extra energikick eller tona ner en negativ känsla som oro, sorg, ilska eller rädsla som envist hänger kvar. Eftersom inga redskap behövs kan du med lätthet utföra en energibalansering närsomhelst och varsomhelst. Kanske ska du hålla en viktig presentation på jobbet och känner dig orolig inför det.


Så Här Gör Du

Jin Shin Jyutsu fingermetod utförs genom ett lätt tryck från fingertopparna. Håll med högra handens fingrar runt vänstra handens tumme och pressa mycket lätt med fingertopparna mot tummen du håller i. Fortsätt att pressa lätt i 2-5 minuter. Då du känner energin pulsera i HELA fingret kan du släppa och behandla nästa djup/finger. Det är viktigt att du håller kvar minst 2 minuter. Du kan göra detta hur ofta du vill, att regelbundet utföra JSJ ett par ggr/vecka ger så småningom goda resultat.

Skrolla till Översikten för information om organ och attityd som är kopplat till varje finger.

Översikt
De olika djupen, samt de organ och attityder varje djup är kopplad samman med.