Vårt energisystem

Vi människor består av energi, precis som allt i universum gör. Runt omkring vår fysiska kropp har vi det energifält som vi kallar aura. Auran fungerar som ett skydd mot omgivningen och betyder utstrålning. Då vi inte känner oss i balans strålar vi mindre. Auran drar ihop sig och färgerna blir matta. Vårt energisystem påverkas bl a av vad vi äter och dricker, våra tankar och andras energier.

Energin löper i banor, meridianer, där den transporteras ut till varje cell. Där dessa meridianer korsar varandra uppstår ett energicentra, ett chakra. Ordet chakra kommer från sanskrit och betyder livshjul eller skiva. I vår kropp finns hundratals chakran. Det är via våra chakran vi tar in vår livsenergi samt gör oss av med den energi vi inte längre behöver eller som inte gagnar oss på något sätt.

Vi brukar tala om sju huvudchakran som löper utefter ryggraden. Chakrana vibrerar på olika frekvenser där rotchakrat vibrerar på en lägre nivå och kronchakrat vibrerar på en högre nivå. Varje chakra står i förbindelse med en körtel som i sin tur påverkar de fysiska organ som körteln är kopplad till. Samtliga chakran och meridianer är sammanlänkade med varandra. Om det uppstår en obalans någonstans i energisystemet kan det bildas blockeringar som på sikt kan leda till nedstämdhet, olika krämpor eller kanske till och med sjukdom om vi inte renar och balanserar energin. Oftast sköter vår fantastiska kropp detta själv men om vi fortsätter med ett leverne som inte är bra för oss hinner inte kroppen med. Regelbunden meditation och visualisering hjälper energisystemet att balansera sig.

 
 

Rotchakrat, även kallat baschakrat, är beläget i höjd med svanskotan och vibrerar på samma frekvens som färgen röd. Det är det chakrat som förankrar oss i den fysiska världen. Rotchakrat kopplar ihop oss med vår livsvilja, vår överlevnadsförmåga och energi. Om detta chakra skadades så skulle hela kroppen tömmas på energi. Ett obalanserat baschakra får dig att känna dig ovälkommen, ovärdig, oälskad, otrygg och rädd.

Sakrala chakrat, även kallat navelchakrat, är beläget strax under naveln och vibrerar på samma frekvens som färgen orange. Det är här våra känslor, drömmar och passion aktiveras. När ditt andra chakra är i balans har du kontakt med dina känslor och känner dig inspirerad. Det sakrala chakrat är kopplat till vår reproduktionsförmåga, vår sexuella kraft och till mänskliga känslor i stort, samt vår kreativitet.

Solar plexus chakrat är beläget strax under bröstkorgen och vibrerar på samma frekvens som färgen gul. Solar plexus hör samman med känslor, intellekt och sinnets kraft. Här hanterar man sin förmåga att motivera sig själv, sin vilja och självkontroll. Solar plexus påverkar din förmåga att ta ansvar för ditt eget liv. När detta chakra är i balans upplever du att du har kontroll och styr själv ditt liv. Du är beslutsam och har tillit till din egen intuition och har mod att ta risker när det behövs. Här finns också en koppling till den astrala världen.

Hjärtchakrat är beläget mitt på bröstkorgen och vibrerar på samma frekvens som färgen grön. Härifrån får vi vår medkänsla och sympati, hur vi lär oss att älska en annan människa och bry oss om andra. Detta chakra har också den viktiga uppgiften att skapa balans mellan kropp, själ och ande. Då hjärtchakrat är i balans känner du en djup kärlek och tolerans till dig själv och andra. Du tänker inte enbart på dig själv utan agerar utifrån en önskan om allas bästa. Du känner en samhörighet och en djup tillit till dig själv och andra. Till hjärtchakrat hör romantiska relationer, vänskap och relationer till våra husdjur. Är hjärtchakrat i obalans kanske du tar avstånd från andra människor och drar dig undan. Du kan bli defensiv, kritisk och bitter vilket leder till att andra kanske avvisar dig.

Halschakrat finner du i området kring halsen, nacken och käkarna. Det vibrerar på samma frekvens som färgen himmelsblå och är den centrala punkten för sköldkörteln. Halschakrat är kopplat till kommunikation och rösten. Människor som lätt kan tala flera olika språk har ett moget halschakra. När halschakrat är i balans uttrycker du dig på ett balanserat sätt och undviker hårda och dömande ord. Du har bra förutsättning att skapa goda relationer med andra även då åsikterna går isär. Du bryr dig om hur dina ord påverkar andra och uttrycker dig respektfullt.

Pannchakrateller tredje ögat, är beläget mitt emellan ögonbrynen och vibrerar på samma frekvens som färgen indigoblå. Pannchakrat associeras med den andliga viljan, visioner, intuition och varseblivning. Det påverkar din förmåga att fantisera, drömma och visualisera. När pannchakrat är i balans stärks din klarsynthet och du ser på det förflutna med nyktra ögon och positivt på framtiden.

Kronchakrat är beläget mitt på hjässan och vibrerar på samma frekvens som färgen violett. Tredje ögat och kronchakrat arbetar mycket intimt tillsammans. Vi kan uppnå självmedvetenhet, lugn och frid genom detta chakra. Via kronchakrat är vi kopplade till den andliga världen. På andligt utvecklade människor kan man se en silvrig kant runt huvudet som kan uppfattas som en gloria. Till skillnad från de andra sex chakrana kan inte kronchakrat vara i balans eller ur balans. Det är antingen stängt, på väg att öppnas eller öppet. Kronchakrat öppnar sig som ett resultat på inre mognad och andlig utveckling. När det är öppet fokuserar vi på att uträtta något meningsfullt. Vi inser att vår själ har en plan, en livsväg som vi aktivt söker. Vår önskan är då att följa den planen. Om omständigheterna i våra liv inte stämmer överens med vår livsväg kommer vi att drivas av ett starkt behov av att förändra.