Jin Shin Jyutsu

Fingermetoden

 

Jin Shin Jyutsu är en enkel men mycket kraftfull healingmetod att använda sig av för att lindra smärta, minska stressnivån och dämpa känslor som t.ex. oro, sorg och ilska. Återställ energibalansen i kroppen och öppna dig för lugn och harmoni. JSJ är en uråldrig Japansk teknik som är besläktad med akupunktur och akupressur. Denna metod är även lämplig för barn då den är så enkel att utföra.

Inom JSJ arbetar man med 3 huvudflöden och utefter dessa energiflöden finns 26 energipunkter som sitter i par, alltså de 26 punkterna på vänster sida av kroppen har sin motsvarighet på höger sida av kroppen. Dessa 26 energipunkter benämns som Safety Energi Locks, SEL, säkerhetsenergilås. Om flödet avstannar någonstans kan man via dessa punkter lösa upp blockeringen så energiflödet hittar sin ursprungliga rytm igen.

Livsenergin är förenad med olika djup i vårt väsen där varje djup hör samman med olika organ och attityder (känslor). Varje djup är inbördes förbundna med varandra och visar på länken mellan icke-fysisk och fysisk verklighet, mellan tanke och substans, mellan universum och den enskilda människan.

Om du önskar att veta mer om Djup och Safety Energi Locks och dess påverkan av organen i kroppen rekommenderar jag boken The Touch of Healing skriven av Alice Burmeister och Tom Monte. Boken är på engelska och innehåller tydliga instruktioner om vilka SEL som kan lindra olika åkommor och var på kroppen de olika SEL-punkterna finns. Man kan också välja att använda sig av fingermetoden (se nedan), med hjälp av den påverkar man hela kroppen och därför anser jag att denna metod är fantastisk i sin enkelhet.

De 3 stora energiflödena förgrenar sig ut i hela kroppen och mynnar ut i vart och ett av dina 10 fingrar. Varje finger påverkar hela 14 400 funktioner i vår kropp. Samtliga fysiska, mentala och andliga funktioner i vår existens kan balanseras genom vår andning och våra fingrar.


De 36 andetagen är en enkel andningsövning som skapar balans och harmoni i ditt inre.

Börja med att räkna dina utandningar (1 andas ut, andas in. 2 andas ut, andas in. 3 andas ut, andas in osv.) Låt kroppen sköta andningen naturligt men tänk på att andas lugnt, följsamt och ända ner i magen. Räkna tills du har tagit alla 36 andetag. Andetagen kan också delas upp i grupper, tag då 9 andetag 4 gånger/dag. Med tiden blir din andning djupare och mer rytmisk, vilket skapar inre harmoni.

Att få fart på livsenergin i kroppen är enkelt genom att via andningen och fingrarna nå ut till både det fysiska, mentala och andliga planet i vårt väsen. Det behövs ingenting annat än dina egna händer. Du kan göra JSJ fingermetod närhelst du känner att du behöver en extra energikick eller tona ner en negativ känsla som oro, sorg, ilska eller rädsla. Du kan välja att gå igenom samtliga 10 fingrar, enbart ena handen eller fokusera på just det fingret som är knutet till det du behöver för stunden. Kanske du skall hålla en viktig presentation inför ledningen på jobbet? Skriva ett prov? Oavsett vad du står inför kan du lindra nervositeten, rädslan, sorgen du känner just då. Håll i det finger som hör samman med din känsla och känn hur känslan rinner av dig. Eftersom inga redskap behövs kan du med lätthet utföra en energi-balansering närsomhelst och varsomhelst.

Jin Shin Jyutsu Fingermetod utförs genom ett lätt tryck från fingertopparna. (se bilder nedan)

Håll med högra handens fingrar runt vänstra handens tumme och pressa mycket lätt med fingertopparna mot tummen du håller i. Fortsätt att pressa lätt i 2-5 minuter. Då du känner energin pulsera i HELA fingret kan du släppa och behandla nästa djup/finger. Viktigt att du håller kvar minst 2 minuter/finger. Att regelbundet utföra JSJ ger så småningom goda resultat. Är man känslig för energier kan man känna i kroppen hur flödet ökar mer och mer för varje finger man behandlar.

RUBRIK 1