Naturens andar

Har du någonsin promenerat i naturen då du plötsligt ser en gnom intill dig? Har du någonsin suttit under ett träd och fått kontakt med en deva? Har du någonsin blickat ut över en vacker sjö och sett en undin glida över vattenytan?

Gå ut och samla på dig egna möten med naturens andar. De har oerhört mycket att berätta för den som vill lyssna. De är dessutom väldigt hjälpsamma men då vill de gärna ha något för det. Gnomer (vättar) t.ex är ofta mycket stolta varelser och håller på sina principer om rätt och riktigt. 

De fyra elementen jord, luft, eld och vatten har sina representanter bland naturandarna:

Gnomer - jord
Sylfer -luft
Salamandrar - eld 
Undiner - vatten 

De arbetar hela tiden för att få rötter att växa sig starka, att ge växterna den fukt och värme de behöver, att få blommor att slå ut. De sköter om naturen på bästa sätt. De olika naturandarna består av en mängd olika grupper, enheter, en enhet för varje växtslag.

Rotanden, en slags gnom eller tomte, arbetar med rötterna under markytan och sänder upp växterna ovanför markytan. Om inte undinerna ser till att den lilla groende växten har ett fuktande skydd omkring sig vissnar snart växten. Sylferna flyger runt växtens olika delar och sköter om knoppar och blad. Sylferna ser till att växten får den mängd ljus som växten behöver medan salamandrarna tillför den värme som behövs.

Alla samarbetar i ett team där alla är lika viktiga. Dessa små naturväsen älskar att göra naturen vacker och njutningsfull. Tyvärr förstör människan mycket och jagar bort dessa väsen. Tron på naturandarnas existens har dessvärre näst intill helt fallit i glömska, men de finns fortfarande omkring oss på platser där de utför den viktiga uppgiften att ge liv och skönhet åt jorden.

Nästa gång du tar en skogspromenad, sätt dig då ner på en stock eller en sten och var i nuet, blunda. Utöva en stunds mindfulness och njut av att vara där du är. Njut av att vara den du är. Oftast i vardagen har du kroppen på ett ställe och sinnet (tankarna) på en helt annan plats. Samla ihop dig, hela dig! Var i nuet och du kan få uppleva saker du inte trodde var möjligt. Det är i sådana här stunder, med lite övning, som du kan förnimma naturens väsen.