Nefertiti Kosmisk Healing®

I Nefertiti Kosmisk Healing® arbetar jag tillsammans med Änglar, Gudinnor, Uppstigna mästare och Galaktiska guider för att skapa ett kosmiskt flöde genom klientens tolv chakran. Under healingbehandlingen skapas en förbindelse till jordens meridiansystem samt Vintergatans meridiansystem. Genom det kosmiska flödet höjs klientens vibrationsnivå.

I den här metoden är det Änglarna, Gudinnorna, Uppstigna mästare och de Galaktiska guiderna som sänder healingenergin. Även klientens egen Själsgrupp kan komma att assistera under behandlingen. Min roll är att skapa de förutsättningar som behövs för att healingen ska kunna ske. Det fina i Nefertiti Kosmisk Healing® är att oavsett vad klienten behöver hjälp med finns alltid den mest perfekta healern där för klienten. Man kan säga att Änglar, Gudinnor, Uppstigna mästare och Galaktiska guider verkar från olika dimensioner och tillsammans täcker de upp för alla tänkbara områden som klienten kan behöva stärka, lindra eller balansera, oavsett om problemet finns på ett fysiskt, känslomässigt, mentalt eller själsligt plan. Du kan själv välja om du vill berätta vad du önskar få hjälp med.

Nefertiti Kosmisk Healing® kan bokas som fysiskt besök i min lokal eller som distanshealing.

  • Bokar du ett besök hos mig samtalar vi först en stund, och om du vill berättar du vad du önskar få hjälp med. Tillsammans med våra kosmiska vänner genomförs sedan healingen. Flödet pågår i 20 minuter. Efteråt får du en stund till egen reflektion innan vi samtalar om din upplevelse.

  • Önskar du boka Nefertiti Kosmisk Healing® som distanshealing erbjuder jag dig ett samtal via telefon efter din healingbehandling. 10 minuter innan din bokade tid sätter eller lägger du dig ner i stillhet och känner in kroppen och hur du mår just nu. Healingen sänds sedan under 20 minuter och efteråt stannar du kvar 20-30 minuter i lugnet där du sitter/ligger och reflekterar över din upplevelse.

Om det är Änglar, Gudinnor, Uppstigna mästare eller Galaktiska guider som träder fram och sänder healingenergin vet man inte i förväg. Den mest perfekta för dig träder fram och sänder precis det du behöver.

Healing med samtal varar ca 60 minuter.

Kostnad: 500 kr

Bokas via e-post till annika@annikagranlund.se eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här. Uppgifter om hur och när betalningen sker får du av mig efter överenskommen bokning.