Regressionsterapi & Tidigare liv

Regressionsterapi är en terapiform där klienten leds ner i ett djupavslappnande tillstånd. På denna medvetandenivå kommer klienten åt sin innersta kärna, det inre jag som rymmer alla de tankar, minnen, upplevelser och känslor från barndomsåren och från tidigare liv. Här kan man finna orsaker till, och få förståelse för oroskänslor, rädslor, fobier, fysisk smärta, oönskade beteenden, karmiska mönster, relationsproblem, känslomässiga problem och mycket mer.

Allt du möter och går igenom under ett liv lämnar spår efter sig i din inre kärna som cellminnen. Genom att identifiera grundorsaken till ditt problem får du också en förståelse och en medvetenhet om ditt problem och därmed kan man frigöra minnet, känslan. I denna medvetenhet vilar helandet.

Söker du svar på varför du t.ex bär på en rädsla för att prata inför publik, är rädd för hundar eller inte förstår varför du får ett undvikande beteende i en specifik situation? Allt som bromsar dig i din personliga utveckling eller som hindrar dig att nå dina mål kan lösas upp och helas genom regressionsterapi. Kanske du bara är nyfiken på varifrån du fått och utvecklat de talanger och gåvor du bär med dig?

Regressioner

  • Barndom - tonår

  • Delpersonlighet

  • Ingångspunkt

  • Tidigare liv

  • Känslomässiga resan

  • Fysiska resan

Hur går en regression till?

Vi börjar med att samtala kring vad du önskar få hjälp med och utifrån detta samtal formar jag en session efter dina behov. Jag leder dig sedan ned i en djupavslappning samt en kortare meditation in mot din inre kärna. I detta fullt avslappnade tillstånd är du hela tiden medveten om vad som händer och du kan känna dig fullständigt trygg. Därefter leder jag dig vidare genom den regression som bäst lämpar sig för just ditt hinder/problem. Efteråt samtalar vi om dina upplevelser och hur du kan använda denna nyväckta kunskap för att komma vidare och nå dina mål.

En regression tar ca 2 timmar

Kostnad: 1600 kr

Bokas via e-post till annika@annikagranlund.se eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här. Uppgifter om hur och när betalningen sker får du av mig efter överenskommen bokning.