Vägledd Meditation via ZOOM

Med inspiration av keltisk saga och mytologi

En serie på sju meditationer med inspiration från de forna kelterna och deras mytologi. Varje kurstillfälle följer ett tema där du får möta den keltiske gud eller gudinna som bär på den magi, kunskap eller egenskap som hänger samman med ämnet för dagen. Anmäl dig till enstaka eller samtliga meditationer. Meditationerna är utformade så att du får både en stunds återhämtning och en möjlighet att lösa upp olika knutar som kanske hindrar dig på något sätt. Du får vägledning och insikter som leder dig framåt.

Även om de gamla gudarna är glömda av många idag så lever de kvar i andra dimensioner. Genom meditation kan du komma i kontakt med dom. Lyssna till vad de har att säga dig, låt dem dela med sig av sin kunskap till dig. De utgör en enorm källa av uråldrig visdom att ösa ur. Jag guidar dig till speciella platser i ett vackert böljande landskap där du bland annat gör en spännande resa ut över havet till en annan värld, besöker ett magiskt slott och välkomnas av älvorna in till deras rike. Ny meditation var tredje torsdag.

Nedan kan du se vilket tema varje meditation har, de står i den ordning de kommer att genomföras. Vill du anmäla dig till samtliga sju meditationer betalar du 600 kr. Vill du anmäla dig till en eller några av tillfällena är kostnaden 100 kr/tillfälle. Meditationerna är mellan 40 - 50 minuter långa. Efteråt finns det möjlighet att dela med sig av sin upplevelse om man vill. Man kan också passa på att ställa frågor eller få hjälp med att tolka något som varit oklart i upplevelsen.

 1. Närvaro och visdom

 2. Relationer och egna drömmar

 3. Lindra konflikt, få profetia

 4. Healing; stärka energiflöde, egenskaper och talanger

 5. Välbefinnande och festligheter

 6. Visdom och kunskap; hur går jag bäst vidare

 7. Kontakt med kosmos, tidigare liv

De berättelser vi idag kallar mytologi var en gång våra förfäders starka tro och vetskap. De levde med naturen och elementen jord, luft, eld och vatten. De hämtade kunskap, styrka, läkedom och vägledning från källor som idag har fallit i glömska. De förstod att människan följer en cykel (den heliga cirkeln) precis som naturen och himlavalvet följer sina cykler. Våra förfäders övertygelse var att människan är en naturvarelse som är evigt förenad med resten av skapelsen. Naturens dynamiska lagar och skeenden har därför sin motsvarighet i människans själsliv. Det var självklart för dom att hämta sin kunskap, styrka och läkning från skapelsen – från naturen och himlavalvet.

För att du ska lära känna dessa gudar och gudinnor litegrann kommer jag att berätta kort om aktuell gudomlighet, innan meditationen börjar. Berättelserna har jag hämtat från litteratur om keltisk historia och mytologi, men också från egna meditativa möten och upplevelser. Kanske kommer du att känna igen egenskaperna hos flera av de keltiska gudarna som något du hört eller läst om i vår nordiska mytologi, asatron. Det beror på att de forntida folken som levde i norra Europa delade sätt att se på skapelsen. Olika keltiska stammar i Europa drog vidare mot nya landområden och på så vis spred sig deras kunskap. Arkeologer och historiker menar att vår nordiska asatro är en väv bestående av olika keltiska stammars trosuppfattningar. Även de gamla romarna ”adopterade” en och annan gud och gudinna från kelterna som de sedan tog med sig hem.

 • Datum vår 2024: Torsdag 8 feb, 29 feb, 21 mar, 11 apr, 2 maj, 23 maj, 13 jun

 • Tid: Klockan 18:30 - ca 20:00

 • Plats: ZOOM

 • Kostnad: 600 kr om du gör en anmälan till samtliga 7 tillfällen. Alternativt 100 kr för varje enstaka tillfälle.

Max 100 deltagare. Anmäl dig till enstaka eller samtliga meditationer, senast 3 dagar innan.

Du anmäler dig via e-post till annika@annikagranlund.se eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här. Uppgifter om hur och när betalningen sker får du av mig i samband med min bekräftelse på att du har en plats.

Åldersgräns 18 år.

Anmälan är bindande när betalningen är mottagen. Kursavgift återbetalas endast vid uppvisande av läkarintyg.

BONUS-meditation

Här får du möta Ceridwen, gudinnan med många strängar på sin lyra. Ställ en specifik fråga, eller låt henne berätta något för dig. Något som har betydelse för dig just nu.